"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

“Freelancers zijn een geweldige bron aan flexibel talent waaruit HR en Inkoop kunnen putten”

Aanwerven van werknemers en uitzendkrachten? Geen enkel probleem voor de Belgische bedrijven. Maar een freelancer? Dat ligt moeilijker. België hinkt achterop wanneer het over talentstrategie of total talent management gaat. Maar we zijn bezig aan een heus inhaalmanoeuvre, zegt Michael Smith, managing director bij de HR-dienstverlener Randstad Sourceright.

Technologie, een groeiende groep freelancers en talentschaarste. Verschillende factoren beïnvloeden de werkvloer. Welke visie hebben bedrijfsleiders, HR en inkoop nodig zodat hun organisatie competitief blijft?

HR-dienstverlener Randstad Sourceright vroeg aan 800 ceo ’s, inkopers en HR-managers in 17 landen welke trends zij zien. Michael Smith, managing director zoomt dieper in op ons land.

Hoewel sommige ceo’s vrezen dat ze te afhankelijk worden van technologie bij talentwerving, gelooft 87% van de bedrijfsleiders dat die technologie hen net helpt om het juiste talent aan te trekken en te houden.

Welke trends vallen je vooral op in België?

Michael Smith: “Automatisering, machine learning en robotisering van het productieproces vinden steeds meer hun weg op de werkvloer. Daarvan is  drie op de vier bedrijfsleiders overtuigd. Dat betekent dat bedrijven in de nabije toekomst investeren in geavanceerde tools waarmee ze hun personeel efficiënter kunnen inzetten. Of die robots ons werk gaan afnemen? Neen, wel dat talenten zich meer zullen concentreren op functies met toegevoegde waarde. Denk bijvoorbeeld aan een sales-profiel die door de nieuwe technologie meer aandacht kan besteden aan persoonlijke contacten, creatieve ontwerpen en innovatieve workflows.”

“Hoewel sommige ceo’s vrezen dat ze te afhankelijk worden van technologie bij talentwerving, gelooft 87% van de bedrijfsleiders dat die technologie hen net helpt om het juiste talent aan te trekken en te houden.”

“Ook recruiters zien hun rol veranderen van pure aanwervers tot talentadviseurs die klant en kandidaat ondersteunen zodat die de juiste beslissingen nemen. Momenteel matcht HR manueel kandidaatsprofielen aan projecten. Technologie neemt die taak over, gebaseerd op data in een korte tijdspanne en met een betrouwbaar resultaat.”

Mijn advies aan de bedrijven? Omarm alternatieve werkvormen

Welk advies heb je voor HR in ons land? Wat zijn hun aandachtspunten?

“De Belgische werkloosheid hangt rond de 7%, vergelijkbaar met onze buurlanden. En dat terwijl er in sommige sectoren talentschaarste is die de komende jaren alleen maar toeneemt. Die trend verplicht bedrijven om anders te kijken naar de arbeidsmarkt. Mijn advies aan de bedrijven? Omarm alternatieve werkvormen. Schakel freelancers, uitzendkrachten en part-time-medewerkers in. Breng zeker ook je interne talenten in kaart. Kijk over de landsgrenzen. En werk samen:  HR, inkopers en externe bureaus  zodat je steeds over het juiste talent beschikt bij elke nood.”

“Hier ligt een duidelijke rol voor HR weggelegd. Aan de directietafel is het hun taak om het bestuur duidelijk te maken van de noodzaak van een uitgekiend talentstrategie. Met cijfers overtuigen ze hoe het bedrijf een antwoord kan bieden op de structurele schaarste aan talent, hoe betrokkenheid de productiviteit verhoogt en wat de gevolgen zijn wanneer de directie niet openstaat voor de veranderende arbeidsmarkt.”

Het werkloosheidpercentage voor 45-plussers in ons land is de hoogste van Europa. Welke verantwoordelijkheid heeft HR hierin?

“Herscholing en bijscholing zijn de focuspunten om medioren en senioren aan de slag te houden. De digitale evolutie is één van de voornaamste oorzaak van de hoge werkloosheidsgraad bij 45-plussers. Millenials zijn geboren met een tablet en een smartphone in de hand en die kennis moeten 45-plussers vaak op eigen houtje bijbenen. Dat zou een aandachtspunt moeten zijn voor bedrijven, de overheid en het talent zelf. Die groep moet de leerkans krijgen om te transformeren van een analoge naar een digitale, geautomatiseerde workflow.”

“Levenslang leren is een gedeelde verantwoordelijkheid. Via opleidingen, mentorprogramma’s en trainingen moet de ceo iedereen de kans geven om zich te ontwikkelen. En talenten moeten elke kans grijpen om relevant te blijven. Dat betekent niet automatisch dat medioren op de hoogte moeten zijn van elke hippe technologie uit de leefwereld van millenials, maar dat ze hun eigen sterktes in kaart brengen en analyseren hoe ze die nog meer in hun functie kunnen integreren.”

Levenslang leren is een gedeelde verantwoordelijkheid.

België telt ruim 220.000 freelancers en verwacht wordt dat die groep toeneemt. Wat betekent dat voor HR?

“Freelancers zijn een geweldige bron aan flexibel talent waaruit HR en Inkoop kunnen putten. Maar ze weten niet altijd even goed hoe ze die groep kunnen bereiken. Daarvoor ontbreken ze kennis en de juiste tools.”

“Bij Randstad Sourceright  geloven we dat millenials zich aangetrokken voelen tot het freelanceleven. Net zoals freelancers willen ze zich vastbijten in een interessant project, een duidelijk resultaat zien en zelf beslissen waar en wanneer ze werken. Die trend mogen organisaties niet negeren.”

Welke vragen krijg je het meest van Belgische klanten?

“We krijgen vooral vragen over talentstrategieën. Hoe pak je talentschaarste aan? Hoe verklein je de vaardigheidskloof? Hoe versterkt technologie het personeelsbestand? En hoe bereik je de nodige wendbaarheid zodat je competitief blijft?”

“Hoe ziet de werkvloer eruit over een jaar of twee? Dat is een vraag waarmee ceo’s worstelen vandaag. Ze beseffen dat het noodzakelijk is om een talentpool op te richten zodat ze op elk moment over het geschikte talent beschikken. Alleen, hoe zorgen ze ervoor dat die pool talentvol en geëngageerd blijft?”

Waar staat de Belgische HR over drie jaar volgens jou?

“Belgische bedrijven erkennen vandaag het potentieel van technologie. Ze zien dat dit zorgt voor een flexibele werkvloer en dat ze zich nauwer verbonden gaan voelen met hun menselijk kapitaal. Met een wendbare organisatie als resultaat. We verwachten dan ook dat België de komende drie jaar een inhaalmanoeuvre inzet rond hun talentstrategie tegenover de buurlanden.”

Wil je meer weten? Bezoek onze website. 

Randstad Sourceright is a global talent solutions leader, driving the talent acquisition and human capital management strategies for the world’s most successful employers. We empower these companies by leveraging a Human Forward strategy that balances the use of innovative technologies with expert insights, supporting both organizations and people in realizing their true potential. Bekijk alle berichten van Randstad Sourceright