"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Elon Musk als het voorbeeld dat je niet moet volgen

Het bericht heeft de reguliere pers in ons land niet echt gehaald, maar in de VS was het ‘hot news’, zeker op social media. En niet omdat Elon Musk zo goed bezig is. Neen, deze keer omdat hij zo’n drastische maatregel heeft genomen, dat het nu al geldt als hét voorbeeld dat geen enkele CEO moet volgen!

Waarover gaat het?

Op 7 mei 2018 heeft Elon Musk per email aan alle vaste medewerkers in alle fabrieken van Tesla de opdracht gegeven om de samenwerking met alle extern ingehuurde talenten stop te zetten. Het gaat zowel over freelancers als werkkrachten ingehuurd via bureau’s. Externen kregen vanaf 14 mei 2018 geen toegang meer, tenzij een vaste medewerker zich persoonlijk aansprakelijk stelde voor de kwaliteit en noodzakelijkheid van de inhuur van de betrokken externe.

Waarom?

Elon Musk is tot de ontdekking gekomen dat er extreem veel wordt ingehuurd, dat de kwaliteit te wensen overlaat en dat er heel veel geld aan inhuur wordt besteed. Er werken ongeveer 10.000 mensen vast op de loonlijst van Tesla, maar het aantal externen is niet duidelijk.

Waarom is er zo veel reactie?

Allereerst is dit natuurlijk een wel erg drastische maatregel. Niet elke extern ingehuurde zal zinloos bezig geweest zijn of slecht werk geleverd hebben. Verder is het natuurlijk ongezien dat vaste medewerkers zelf het hoofd op het offerblok moeten leggen door borg te staan voor een tijdelijk ingehuurde collega. Alvast een maatregel die niet in het lijstje past om een aantrekkelijke werkgever te zijn!

Maar ook als Goede Opdrachtgever is Tesla niet slim bezig. Elk bedrijf heeft flexibel ingehuurde talenten nodig, en zeker in een onvoorspelbare en lastige markt als de automobielindustrie. Zal Tesla in de toekomst nog de beste talenten aantrekken, vast en flexibel? Je kan het betwijfelen.

Wat moet Elon Musk dringend doen?

Een visie en een beleid invoeren rond inhuur. Waarom inhuren? Wie inhuren? Wat is het proces? Centraliseer. Wie is eindverantwoordelijke? Hoe integreren met het beleid voor vaste medewerkers? Alleen zo wordt ingehuurd talent een middel om als bedrijf slagvaardig te blijven en de beste talenten op het juiste ogenblik beschikbaar te hebben.

Een gewaarschuwd CEO (of bij uitbreiding COO, HR Director, Inkoop Directeur, …) is er twee waard. Doe dus je voordeel met deze les van Elon Musk en zijn Tesla.

Meer lezen?

Tesla starts brutal review of contractors, firing everyone that is not vouched for by an employee

Bron foto: Picture by Dan Taylor / Heisenberg Media

Marleen Deleu
Marleen Deleu - Director Trends & Insights NextConomy - on a mission to bring insights and expertise to the freelance workforce and users of contingent labor in Belgium Bekijk alle berichten van #Marleen Deleu