"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

“De overheid weet niet hoe ze de groeiende groep van freelancers moet managen”

Om hun concurrentiepositie te kunnen behouden, stijgt de nood bij bedrijven om talent flexibel en wendbaar in te zetten. Erkent de overheid deze vraag?

“De overheid weet niet voldoende hoe ze de groeiende groep van freelancers dient te managen”, zegt Dugald Mcintosh, Vice President Europe bij TAPFIN-ManpowerGroup Solutions. “De overheid zit in een conflict. Enerzijds wil ze dat bedrijven mensen vast in dienst nemen zodat werknemers een financieel stabiel leven kunnen leiden. En anderzijds wil ze de werkloosheidcijfers verlagen door met premies werklozen aan te moedigen een eigen zaak te starten. Wel met één kanttekening: met die subsidies mikt de overheid op de ontwikkeling van meer ondernemerschap en minder op de freelancer als individu.”

Moderne slavernij

Uit het rapport Freelancers in Vlaanderen van de Stichting Innovatie & Arbeid (SERV) blijkt dat 7% van de actieve bevolking freelancer is in België. Dat is best veel. Die groep van zelfstandigen kan je onderverdelen in drie categorieën: de (goedverdienende) kennisexperten, de creatieveling en de facilitators.

“Het aantal freelancers in andere EU-landen is verhoudingsgewijs hoger, en de werkloosheid  ligt er lager. Maar dat betekent niet meteen dat iedereen een goedbetaalde baan heeft”, zegt Dugald. “Veel freelancers  werken voor een minimumtarief of zelfs minder.”

Met 1,3 miljoen telt bijvoorbeeld Nederland  in verhouding het meest aantal freelancers in Europa. De concurrentie is daardoor ontzettend hard, waardoor deze zelfstandigen vaak onder de gangbare prijs moeten duiken om de klus te krijgen. De nieuwe regering heeft daarom in haar regeerakkoord beslist om de wet aan te passen:  het voorstel is om voor de drie freelancecategorieën een minimumtarief op te leggen. “Het is revolutionair dat de staat freelancers zo beschermt tegen moderne slavernij”, zegt Dugald.

Dé trend: Total Talent Management

“Door de globalisering en de verhoogde competitiviteit, smeken bedrijven om talenten flexibel te kunnen inzetten en zo de concurrentie voor te blijven. Dat is één van de drie redenen waarom Total Talent Management zo urgent is in Europa”, zegt Dugald. In de video hieronder somt hij de overige redenen op waarom de nood aan Total Talent Management sterk opkomt in de EU. Nog meer dan in Amerika.

Opvallend: Total Talent Management ligt in Europa vooral in handen van inkopers en niet zozeer in die van HR. HR heeft doorgaans nog de klassieke manier van werken: een vacature uitschrijven, kandidaten selecteren, een interview afnemen en werven. Maar hoe dien je in deze moderne tijden met het structurele gebrek aan talent om te gaan? Denk aan hoe jongeren via social media aantrekken. Maar ook waar vinden we freelancers? En hoe zitten freelancetarieven in elkaar?

“Inkoop is hier steeds meer professioneel mee bezig”, zegt Dugald. “Voor  Aankoop is het ook gangbaar om bij elk project een business en een financieel plan op te stellen en die investering te verantwoorden aan het bestuur wat we minder zien spelen bij HR.”

“Het inhuren en beheren van extern talent waaronder freelancers ligt momenteel vooral in handen van inkopers/aankoop en minder in het verantwoordelijkheidsdomein van HR. Omdat de behoefte en het aanbod van talent continu evolueert heeft dit ook een impact op de rol van zowel HR als Aankoop. HR zal meer beroep dienen te doen op de instroom van externen om de nodige skill-sets te kunnen aantrekken die een organisatie nodig heeft om zijn eigen bedrijfsdoelstellingen te realiseren.  Een nauwe samenwerking met Aankoop zal hen daarbij helpen om succesvol te zijn in onze competitieve markt. Daarnaast waakt HR ook over het behoud en het opleiden van talent aangezien de behoefte van bedrijven geen statisch gegeven is en steeds evolueert”, zegt Dugald.

Europese strategie

“Niet enkel in de Benelux groeit de freelancer populatie maar doorheen het hele continent. Wat daarbij opvalt is dat elk Europees land zijn eigen complexe wetgeving heeft. En dat terwijl een groot deel van dit talent heel gemakkelijk de grenzen oversteekt”, vervolgt Dugald.

“Om het tekort aan talent structureel op te vangen –  waarvan we allemaal weten dat dit er is en nog schrijnender zal worden in de komende jaren – dringt er zich een Europese strategie op,” benadrukt Dugald. “Europa doet nu het tegenovergestelde van wat bedrijven nodig hebben om succesvol te zijn, waarvan Brexit spijtig genoeg een pijnlijk onderdeel uitmaakt waar ik – voor alle duidelijkheid -helemaal niet achter sta.”

“Met een platform zoals NextConomy en onze eigen expertise binnen TAPFIN,” besluit Dugald, “reiken we dan ook met plezier een hand uit naar de overheid om hierover te brainstormen en onze kennis uit de praktijk te delen.”

5 reacties op dit bericht

 1. Akkoord voor het ‘statement’ als we kijken naar een aantal Europese landen. In België echter werkt de Vlaamse Overheid momenteel samen met meer dan 1.100 externe ICT contractors. 39% daarvan zijn freelancers waar ze rechtstreeks mee in contact staan. Volgens mij doen we het dan behoorlijk goed in België…

  • zou hij hier niet eerder bedoelen over het “statuut freelancers” en alles wat daarrond komt kijken? niet over als werkgever. zo heb ik ‘t toch begrepen. kijk naar de vele zelfstandigen die nauwelijks kunnen rondkomen maar toch fors dienen bij te dragen.

 2. Al 15 jaar actief op zelfstandige basis voor uiteenlopend projecten in BE en NL. Telkens ingehuurd op door de business, op management of directieniveau en administratieve afwikkeling rechtstreeks of via Inkoop, met eigen contract, nooit met tussenkomst HR ! Er zijn voor en nadelen aan verbonden voor beide partijen. Cruciaal is dat je alleen projecten aanneemt waarvoor je de kennis en juiste competenties hebt, je een heldere maar tevens stevige prijsopbouw hebt en dat je glasheldere afspraken maakt en vastlegt. Via de business en inkoop verloop het proces behoorlijk snel !

  Er zijn wel nog belangrijke verschillen op wettelijk vlak tussen BE en NL die hier niet aan bod komen zoals het eenvoudig overstappen tussen payroll en freelance en terug, zoals omzet belastingtechnisch vooruit en achteruit in tijd schuiven. Wat zou de overheid verder hieraan moeten managen?

  • Bedankt voor uw reactie en duidelijke kijk op het freelancersbestaan! Begrijp zeker uw standpunt, waar we met Total Talent Management naar verwijzen omvat het ganse flexible workforce wat een grotere impact heeft op een organisatie dan louter het beheer van freelancers. Er zijn zeker nog onderwerpen zoals u o.a. aangeeft die meer aandacht kunnen krijgen; niet alles kan immers aangesneden worden in één artikel.
   Wat de wettelijke verschillen betreft tussen Nederland en België, verwijs ik u graag naar het debat dat op 19 februari werd georganiseerd door Marleen Deleu onder de titel “Wat kunnen Vlaanderen en Nederland van elkaar leren?” en het artikel dat hierover gepost werd.