SLUIT MENU

6 op 10 Belgische organisaties gaat meer extern personeel inhuren

Wat doet de markt: huren organisaties in België de komende maanden meer of minder externe talenten in? Dat is de kernvraag van de online bevraging door NextConomy bij inkopers van ingehuurd talent einde vorig jaar en in januari 2018.

Aanleiding

België is het land van de vaste contracten, maar toch ontsnappen wij hier niet aan de wereldwijde trend dat steeds meer mensen die niet op de eigen loonlijst staan werk in organisaties uitvoeren. Het SERV rapport van oktober 2017 stelt vast dat 7% van onze werkende populatie freelancer is, naast de vele tienduizenden uitzendkrachten die dagelijks worden ingezet in bedrijven.

De economie draait bovendien op volle toeren, de overheid verwacht dit jaar 67.000 extra banen. De schaarste aan talent is inmiddels structureel geworden en werkgeversorganisaties melden steeds meer problemen om vacatures in te vullen bij hun leden. Maar het werk zelf verandert ook steeds sneller waardoor bedrijven op zoek moeten naar nieuwe competenties.

Daarnaast mogen we ook niet vergeten dat diverse technologische innovaties het nu mogelijk maken om over landsgrenzen heen werk te verrichten. Via online platformen komen vraag en aanbod van werk heel flexibel en gemakkelijk met elkaar in contact.

Vraag is dus of door al deze externe invloeden en omgevingsfactoren verantwoordelijken voor externe inhuur verwachten dat zij meer of net minder extern ingehuurde talenten zullen inzetten in hun organisatie. Wat zijn hun uitdagingen? Hoe pakken ze die aan?

Vaststelling #1: de meeste organisaties verwachten meer in te huren in 2018

De nood aan specifieke expertise voor projecten en ook de verwachte bedrijfsgroei in 2018 drijven organisaties naar een forse groei aan het aantal extern ingehuurde talenten in 2018. 60% (15) van de deelnemers geeft dit aan, al gaat 35% uit van een stabiel blijvend inhuurvolume. 1 deelnemer voorspelt minder inhuur dit jaar.

Organisaties die een toename aan inhuur verwachten, geven aan dat dit vooral door project detachering en inhuur van freelancers zal gebeuren (beide 60%). Ook detachering uit het buitenland scoort hoog (40%), gevolgd door uitzendarbeid slechts op plaats vier.

Vaststelling #2: iedereen (en dus niemand) beheert de externen

Dit onderzoek bevestigt ons eerder onderzoek uit 2016 in opdracht van Pro-Cured bij Inkopers en HR Managers: inhuren van externe talenten is nog steeds overwegend een versnipperd gebeuren tussen HR, Inkoop en de Business. De grote meerderheid van de deelnemers geeft dit aan (66%), waarbij 22% van de deelnemers toegeeft dat externen zelfs niet beheerd worden.

Andere opmerkelijke vaststelling is dat geen enkele deelnemende partij aangeeft met een MSP (Managed Service Provider, een externe derde partij) samen te werken om de extern ingehuurde talenten te beheren.

 

Vaststelling #3: in regel zijn met wettelijke bepalingen meest prioritaire uitdaging in 2018

In de top 3 van de grootste uitdagingen in 2018 plaatsen de deelnemers  (1) In regel zijn met wettelijke bepalingen en goed risico management invoeren (50%), (2) Komen tot de meest optimale verhouding tussen vast en flex (39%) en (3) Inventariseren van alle inhuur (33%).

Met het oog op het invoeren van de GDPR wet- en regelgeving in mei 2018 is het niet verwonderlijk dat dit thema veruit op de eerste plaats staat als prioritair aandachtspunt. De overige twee aandachtspunten zijn natuurlijk nauw met elkaar maar ook met het wetgevend kader verbonden. Het is een hoopgevende ontwikkeling dat men transparantie nastreeft: alleen zo kan men in regel zijn met wetgeving en risico’s vermijden, maar ook kosten besparen door de ratio vast – flex te optimaliseren.

Om dit punt af te ronden: het minst prioritair zijn (1) Het beheer van externen uitbesteden aan een derde partij, en (2) Optimalisaties doorvoeren (automatiseren, PSL invoeren, …), en (3) De onvoorspelbaarheid wegwerken door oa. beter te plannen.

Vooral dit laatste punt blijft verbazen. Inhuur van externen is duidelijk nog steeds een adhoc gebeuren en dit resultaat laat vermoeden dat het nog een tijdje zo zal blijven. Nochtans is de schaarste aan talenten structureel en doen organisaties er goed door scenario denken en lange termijn planning hierop te anticiperen.

Vaststelling #4: extern ingehuurde talenten zijn van het grootste belang voor de organisatie

De resultaten van ons onderzoek bevestigen dat extern ingehuurde talenten impact hebben op de 4 strategische domeinen die het succes van een organisatie bepalen: Klanten, Kosten, Kwaliteit en Continuïteit.

Zo geeft 44% van de deelnemers aan dat extern ingehuurde talenten van het grootste belang zijn om de komende jaren de bedrijfsdoelstellingen te halen. Nog eens 28% zegt dat dit redelijk belangrijk is.

78% vindt bovendien het feit dat het aantal freelancers groeit in ons land een goede ontwikkeling: de bedrijven hebben immers nood aan specifieke kennis op een flexibele manier. Toch vindt 22% de toename aan freelancers ook een schaduwzijde hebben. Zij beschouwen dit eerder een bedreiging voor de continuïteit van organisaties: eigen experten gaan nu weg om elders als freelancers te werken.

Over het onderzoek

NextConomy heeft inkopers, HR managers en business leaders per mail uitgenodigd de online bevraging in te vullen. Verder is dit initiatief ook bekend gemaakt op social media en via de partners van NextConomy. Tot slot hebben ook VIB (Vereniging voor Inkoop & Bedrijfslogistiek) en ABCAL (L’Association Belge des Cadres d’Achat et de Logistique) dit onderzoek gesteund.

In totaal werd de vragenlijst door 24 personen ingevuld, waarvan 13 Nederlandstalig en 11 Franstalig. 15 (63%) deelnemers zijn werkzaam in een bedrijf met minder dan 500 werknemers, en 6 (25%) zijn werkzaam in een organisatie met meer dan 1500 werknemers in België. 1 op 5 deelnemers aan het onderzoek is werkzaam in de technologiesector; geen enkele deelnemers is werkzaam in een bedrijf dat actief is in de automotive sector of HR dienstverlening.

De deelnemers aan het onderzoek zijn voornamelijk verantwoordelijk voor het inkopen van uitzendarbeid (10/24) en freelancers (9/24), maar in slechts in mindere mate voor het inkopen van payroll diensten (1/24), Master Vendor diensten en RPO diensten (ieder 2/24).

NextConomy herhaalt dit onderzoek jaarlijks waardoor een uniek inzicht in de evoluties van de noden en verwachtingen met betrekking tot ingehuurd talent bij organisaties ontstaat.

Marleen Deleu
Marleen Deleu - Director Trends & Insights NextConomy - on a mission to bring insights and expertise to the freelance workforce and users of contingent labor in Belgium Bekijk alle berichten van #Marleen Deleu

Eén reactie op dit bericht

  1. Inderdaad het blijft vrij adhoc maar dat is vaak inherent verbonden aan de business. Er ontstaat een behoefte aan expertise die ingevuld moet worden binnen een bepaalde termijn en voor een bepaald budget= periode. De talenten worden gemanaged via de verschillende managers / directeurs aan wie ze rapporteren en op wiens budget ze staan. Dit lijkt versnipperd gezien dit niet beheerd wordt als human capital in totaal. Bij centraal beheer kan optimalisatie – synerie ontstaan maar dat vereist ook samenwerking en afstemming binnen de organistatie en budgetten.