"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
Limosa

Limosa-melding uitgebreid bij detachering naar België

Elke vorm van tewerkstelling in België van buitenlandse loontrekkende of zelfstandige werknemers moet worden aangegeven aan de Belgische autoriteiten.

Limosa- aangifte

De buitenlandse werkgever die loontrekkende werknemers in België detacheert, buitenlandse zelfstandigen en stagiairs moeten een aangifte doen via de website https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/meldingsplicht/index.htm

Een ontvangstbewijs LIMOSA-1 wordt onmiddellijk afgeleverd. Elke uitgezonden werknemer moet deze Limosa-1 immers voorleggen aan zijn Belgische klant of opdrachtgever. Dit moet gebeuren vooraleer de werken beginnen. Wanneer iemand de Limosa-1 niet kan tonen, zal de Belgische opdrachtgever of klant dit moeten melden bij de Belgische overheid.

Het doel van deze LIMOSA-aangifte bestaat erin een centrale databank te creëren van de tewerkstelling van buitenlanders in België en een administratieve vereenvoudiging te garanderen om het vrije verkeer van buitenlandse werknemers te bevorderen.

Nieuw – Verbindingspersoon

Sinds 1 oktober 2017 moeten ook de gegevens van een verbindingspersoon ingevuld worden op de Limosa-aangifte. Een verbindingspersoon is een ‘natuurlijk persoon die wordt aangewezen door de werkgever om, voor rekening van deze laatste, het contact te verzekeren met de ambtenaren door de Koning aangewezen’. Verder kan er met de verbindingspersoon contact worden opgenomen door deze ambtenaren om elk document of advies te bezorgen of in ontvangst te nemen dat betrekking heeft op de tewerkstelling van gedetacheerde werknemers in België’.

Verder werden er sinds 1 oktober 2017 ook een aantal extra invulvelden voorzien in de Limosa-aangifte.

Inwerkingtreding?

De uitvoeringsmaatregelen treden in werking met ingang van 1 februari 2018.

Meer informatie en uitzonderingen: https://www.sd.be/ellawebsite/nl/legalnews/7fa36b98-a521-46ed-b7a7-fbf8820ec59d

Marleen Deleu
Marleen Deleu - Director Trends & Insights NextConomy - on a mission to bring insights and expertise to the freelance workforce and users of contingent labor in Belgium Bekijk alle berichten van #Marleen Deleu