"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
statuut freelancer

Apart statuut voor freelancers?

Apart statuut voor freelancers een goed idee? VOKA en Unizo zijn het er niet over eens. Wat vind jij?

Een apart statuut voor freelancers. Dat vraagt Vlaamse ondernemersorganisatie Voka. Dat apart statuut moet de toenemende groep van freelancers beter beschermen en meer inhuurflexibiliteit bieden aan bedrijven. Ondernemersorganisatie Unizo gaat hiermee niet akkoord.

“Het reguliere werknemersstatuut is vaak te duur en te rigide om vlot te kunnen inspelen op flexibele vragen uit de markt”, zegt Voka-topman Hans Maertens in de krant De Morgen. Daarom pleit hij voor een apart statuut voor freelancers.

Nieuwe arbeidsvormen

Zowel de freelancers als de bedrijven zullen wel bij varen bij het derde statuut, beweert Hans Maertens. De freelancers zullen voldoende bescherming en minimale rechten genieten en bedrijven profiteren van die flexibilisering van de arbeidsmarkt. “Flexi-jobs, jobdelen, … zeven procent van de werkende Belgen werkt al in een apart statuut”, zegt Hans Martens tijdens het nieuws op Radio 1.

“In ons land zijn er geen goede regelingen voor flexibele en atypische arbeid. De scheiding tussen werknemer en zelfstandige wordt steeds dunner en nieuwe arbeidsvormen zijn in opmars, onze arbeidsmarkt moet zich hieraan aanpassen”, vult hij aan in De Morgen.

Unizo en ACV contra

Unizo distantieert zich van dat idee. “Freelancers zijn voor ons echte zelfstandigen. Uit onze enquêtes blijkt dat zij zelfstandig willen zijn en dat ze niet willen gaan naar een apart statuut dat lijkt op dat van een werknemer en waarin ze minder flexibiliteit zouden hebben”, zegt coördinator sociaal beleid Caroline Deiteren.

De christelijke vakbond ACV zegt dat er geen apart statuut nodig is. Dat is binnen de Nationale Arbeidsraad zo afgesproken.

Wat denk jij?

Is er een apart statuut voor freelancers nodig? En waarom wel of niet? Schrijf jouw mening als reactie hieronder.

Nathanella Monsaert
Nathanëlla Monsaert is redacteur en grafisch vormgever. Met haar jarenlange ervaring werkt ze elke communicatie uit van A tot Z. Of hoe ze het liever zelf zegt: van A naar Beeld. Ze is een storyteller pur sang en gaat voor NextConomy vooral op zoek naar boeiende verhalen bij freelancers. Bekijk alle berichten van #Nathanella Monsaert

2 reacties op dit bericht

  1. Vreemd dat VOKA hiervoor pleit omdat een recente studie van de SERV (Sociaal Economische Raad Vlaanderen) aantoont dat in feite niemand zit te wachten op een apart statuut voor freelancers.

  2. Een apart statuut voor freelancers is volgens mij niet nodig, wel een verduidelijking omtrent de manier van werken, voor- en nadelen van freelancing versus vast werknemerschap. Sommige klanten of hun werknemers of freelancers zijn zich hier te weinig van bewust. Ook is de wetgeving rond schijnzelfstandigheid nog steeds te vaag en dreigt die een bedreiging te vormen voor freelancing als specifieke werkvorm. Dank u aan allen die zich inzetten voor innovatie in dit domein!