"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Kan een basisinkomen het statuut van de freelancer verbeteren?

Een basisinkomen voor iedereen, ook voor freelancers? Een goed idee? Op basis van het boek Win For Life van Nele Lijnen, politica voor Open Vld, sommen we 5 voordelen op van een basisinkomen voor zelfstandigen.

Het debat over het basisinkomen blijft actueel. Fervente voorstander Nele Lijnen haalt in haar boek Win For Life heel wat voordelen aan en weerlegt tegelijk de nadelen.

Of het concept als dusdanig succesvol uitgerold en geïmplementeerd kan worden is moeilijk in te schatten, omdat je het niet zo maar een beetje kunt proberen. Experimenten met een beperkte scope bieden geen correcte resultaten en een volledige implementatie kent alsnog te weinig draagvlak.

5 voordelen basisinkomen voor freelancers:

 1. Het basisinkomen past binnen de zoektocht van de freelancers naar meer vrijheid en autonomie. De balans privé-werk is ook gemakkelijker in evenwicht te houden. Het creëert dus een psychologisch voordeel.
 2. Het basisinkomen zou drempelverlagend kunnen werken voor zij die stap willen zetten naar het zelfstandigenstatuut.
 3. Voor actieve freelancers zou het basisinkomen meer ruimte bieden om op zoek te gaan naar klanten waarvoor zij de best mogelijke diensten kunnen leveren. Iets waar zowel de freelancer als de klant belang bij heeft.
 4. Het basisinkomen zou ervoor zorgen dat freelancers meer tijd kunnen investeren in het op peil houden van de eigen kennis en specialisatie.
 5. Er zou ook meer tijd en ruimte zijn om als freelancer deel te nemen of zelf belangeloos mee te werken aan diverse projecten waaronder professionele netwerken (beroepsvereniging, community’s,…).

Denk je even mee? Zie je nog andere voordelen?

Meer lezen

Nele Lijnen, Win for Life, Pelckmans Pro 2017 (ISBN 9789463370387)

Marc Mestdagh is Boardmember-Coordinator of FEDIPRO (Federation of Independent Professionals). He is an association and community management expert with special focus on (independent) professionals (knowledgeworkers). Bekijk alle berichten van Marc Mestdagh

6 reacties op dit bericht

 1. Dag Marc

  Ik heb een simpele vraag, om te beginnen. Stel dat er een vereniging of minstens FB-gemeenschap zou be- of ontstaan met als naam “Professionals voor een basisinkomen”, zou je lid worden?

  Heb je interesse, zal ik uitweiden.

  Dirk

 2. Een basisinkomen introduceren voor 1 groep van werkenden is geen goed idee. Bovendien is al niet duidelijk wat een freelancer is? Is dat een interimaris? Is dat een zelfstandige?

  Er is al een drempelverlagend iets om zelfstandige te worden. Het zelfstandige statuut in bijberoep. En de freelancers die schrik hebben om als zelfstandige te beginnen, starten als interimaris.

  Bovendien neemt het basisinkomen het fundamenteel probleem van freelancers niet weg: waar haal ik mijn klanten.

  Het stimuleren van ondernemen kan op tientallen andere betere manieren die ongetwijfeld minder kosten. Vb: geef elke starter een coach mee via een subsidiesysteem die helpt de freelancer op een unieke manier in de markt te zetten, helpt met zijn verkoopverhaal, etc. Men zou dan de bestaande programma’s (kmo-portefeuille, loopbaanbegeleiding, etc) gewoon kunnen uitbreiden.

  • Michel,

   Ik heb niet geïnsinueerd dat basisinkomen enkel voor freelancers ingevoerd zou moeten worden, ik vroeg me gewoon af wat dat zou betekenen voor die groep (freelancer/zelfstandige in beroep/ipro,…).
   Ik zie het overigens eerder als een en-en verhaal, maw jouw voorstellen om freelancers te ondersteunen zijn zeker minstens even waardevol. En wellicht ook beter haalbaar op vandaag, maar dan lijkt het me wel belangrijk dat diverse actoren zich verenigen. Ik nodig je bij deze nogmaals graag uit op ons Fedipro-event op 26/10 om dat verder te bespreken.

 3. Ik ben al 13 jaar freelancer en ben absoluut tegen het idee van basisinkomen of nog meer overheidsinmenging en dus nog hogere belastingen. Een gelijkschakeling van pensioenen ja, een betere sociale bescherming bij ziekte ja, maar een basisinkomen of werkloosheidsvergoeding neen. Als de drempel te hoog is blijf je misschien beter bediende of ambtenaar…of word je politieker. 🙂

  • Sven, het concept van basisinkomen kan je niet gelijkstellen aan overheidsinmenging, integendeel, mocht dat er zijn voor iedereen zou er veel minder tussenkomst van de overheid nodig zijn. Het zou de drempel van freelancer wellicht niet ‘verlagen’, maar net breder maken, zodat zij die er echt iets van willen maken meer mogelijkheden krijgen, zij het op eigen verantwoordelijkheid.