"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Trends en ontwikkelingen op de wereldwijde inhuurmarkt

Het aantal Management Service Provider-programma’s in beide landen groeit sterk, de markt is volop in beweging! Dat blijkt uit het onderzoek MSP’s en brokers voor externe inhuur in Nederland en België.

Wie beheert het MSP-programma? Hoeveel organisaties hebben ervaring met SOW? Welke extra taken krijgen brokers toebedeeld? Dat zijn enkele vragen die de studie ‘ MSP’s en brokers voor externe inhuur in Nederland en Belgie”  onderzocht.

Externe regisseur

Een MSP-programma is een verbeter-programma waarbij de doelstelling is om het gehele inhuurproces ‘beter, sneller, goedkoper’ te laten verlopen. Zo’n programma kan in eigen beheer worden gedaan waarbij dan bijvoorbeeld HR en/of Inkoop de regie nemen.

Vaker zien we dat zo’n programma wordt uitbesteed aan een externe regisseur, de MSP. Doorgaans start de samenwerking door eerst enkele delen van het proces uit te besteden. Zo’n MSP is een strategische partner aan wie (uiteindelijk) de organisatie van de gehele inhuurketen van aanvraag tot en met facturatie wordt uitbesteed. De MSP is eerder bezig om de juiste leveranciers van kandidaten te selecteren en hun prestaties monitoren dan met de kandidaten zelf. De MSP werkt vaak met een Vendor Management Systeem (VMS) om de hele inhuur te administreren en hierover te rapporteren en zorgt desgewenst voor een geconsolideerde factuur namens alle leveranciers.

Statement of Work (SOW)

Steeds meer MSP-programma’s omvatten ook het beheer van ingehuurde arbeid in de vorm van Statement of Work (SOW). Van de 13 deelnemers hebben er nu al 12 in bepaalde mate ervaring hiermee. SOW houdt in dat er afspraken worden gemaakt over de output (het resultaat) van de inhuur van een team in plaats van over de input.

Total Talent Acquisition (TTA)

Een trend die duidelijk blijkt uit ons onderzoek is dat er steeds meer MSP’s zich namens hun klanten bezig houden met Total Talent Acquisition (TTA) waarbij de MSP de organisatie van het werven van vast én flex organiseert. Ofwel: Recruitment Process Outsourcing (RPO) en MSP groeien naar elkaar toe! De grote internationale spelers bieden dit allemaal al aan, maar recent zagen we dat ook puur Nederlandse spelers vergaande samenwerkingsafspraken hierover hebben gemaakt.

Total Talent Management (TTM)

Naast TTA komt ook de term TTM vaker voor. Total Talent Management (TTM) betekent meer aandacht voor de ontwikkeling en het koesteren van alle aanwezige talenten bij de opdrachtgever. Het is interessant om te zien hoe dit zich verder ontwikkelt. Zullen MSP’s hier ook een rol van betekenis gaan spelen of blijven organisaties dit aspect liever zelf doen?

Broker+-dienstverlening

Als we inzoomen op de ontwikkelingen bij brokers dan zien we ook hier relevante ontwikkelingen. Het meest duidelijk is dat brokers steeds meer taken krijgen toebedeeld naast hun traditionele rol om de contractafhandeling tussen opdrachtgever en kandidaat te regelen. In de praktijk wordt dit soms broker+-dienstverlening genoemd.

Over het onderzoeksrapport

Het onderzoeksrapport MSP’s en brokers voor externe inhuur in Nederland en België 2016 bestaat uit ruim 130 pagina’s en is gratis te downloaden

 

13 aanbiedende bedrijven hebben de uitgebreide vragenlijst ingevuld met gegevens over hun organisatie en omvang, hun opdrachtgevers, hun visie op de markt en de trends, hun geschiedenis en de plannen voor de nabije toekomst. Deze 13 zijn (alfabetisch): Allegis Global Solutions, Bergler Flex Solutions, Brainnet, FastFlex, Het Flexhuis, Jenrick, Myler, Pontoon, Solvus, Randstad Sourceright, Staffing Management Services, TAPFIN en TCP.

 

 

 

 

 

Marleen Deleu
Marleen Deleu - Director Trends & Insights NextConomy - on a mission to bring insights and expertise to the freelance workforce and users of contingent labor in Belgium Bekijk alle berichten van #Marleen Deleu