"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Eén op twee zelfstandigen werkt door na pensioen

Eén op de twee zelfstandigen blijft het eerste jaar na zijn pensioen doorwerken. Dat blijkt uit cijfers van het sociaal verzekeringsfonds Acerta. Het lage pensioen dat zelfstandigen ontvangen, speelt wellicht een rol.

Van de 15.873 zelfstandigen die tussen 2008 en 2014, tussen de leeftijd van 60 en 70 jaar met pensioen gingen, werkten er nog 50,5% door na het eerste jaar na hun pensioen. Dat betekent dat ze bovenop hun wettelijke pensioen nog een inkomen uit werk haalden.

“Het percentage werkende gepensioneerde zelfstandigen daalt wel in de jaren volgend op het pensioen”, zegt Els Schellens, Director bij Acerta. “Maar zelfs in het derde jaar na dat pensioen is toch nog altijd 42% professioneel actief.”

Het eerste jaar na het pensioen verdient de nog werkende zelfstandige gemiddeld 9.744,4 euro bruto per jaar door te blijven werken. In het tweede en derde jaar zakt dat naar gemiddeld 6.449,5 en 4.615,4 euro. Dat bedrag komt bovenop het pensioen.

Meerderheid krijgt minimumpensioen

Wellicht speelt wat de zelfstandige aan pensioen krijgt daarbij een rol. De minimumpensioenen voor zelfstandigen en werknemers mogen dan gelijkgetrokken zijn, het aantal zelfstandigen wiens pensioen zich ook effectief beperkt tot dat minimum is een meerderheid. Bij de werknemers ligt dat anders, daar komen velen aan het einde van de loopbaan uit op een pensioen dat hoger ligt dan het minimum.

Els Schellens wijst op nog een verschil: “Werknemers kunnen voor hun pensioen meestal rekenen op aanvullende groepsverzekering, iets wat voor hen door hun werkgever wordt geregeld. De zelfstandige moet zelf het initiatief nemen om het wettelijke pensioen verder aan te vullen. Moeilijk is dat niet. Een vrijwillig aanvullend pensioen voor zelfstandigen regelen, doe je via een Sociaal Verzekeringsfonds. Maar de verantwoordelijkheid om het te doen, ligt dus wel bij de zelfstandige zelf. Regelt hij dat niet, dan gebeurt het ook niet.”

Mannen verdienen bijna dubbel zoveel

Doorwerken na het pensioen doen zowel mannen als vrouwen, vrouwen zelfs iets vaker dan mannen: 51% versus 50% het eerste jaar. Toch ligt wat ze bijverdienen voor de mannen een flink stuk hoger. Mannen verdienen gemiddeld 10.878,2 euro, vrouwen 5.724,6 euro. Dat verschil wordt kleiner in de jaren daarna.

In Brussel verdienen ze het meest bij

In Vlaanderen werkt 50,1% van de gepensioneerde zelfstandigen in het eerste jaar na hun pensioen. In Wallonië ligt dat cijfer iets hoger: 57,4% en in Brussel iets lager: 43,7%. Maar dat percentage zakt daarna trager dan in de andere landsdelen: een daling van 5% na drie jaar tegenover elders een daling van zo’n 10%.

Opvallend is het bedrag dat de Brusselse zelfstandige nog verdient: 20.586,4 euro het eerste jaar. Dat is ruim het dubbele van wat zelfstandigen gemiddeld bijverdienen in Vlaanderen en Wallonië (9.805,4 en 8.608,5 euro). De jaren daarna zakt dat tot 8.912,5 euro, maar ook dat blijft het dubbele van wat er in het Vlaams en Waals gewest bij de zelfstandige op de rekening bijkomt.

Doorwerken na het pensioen komt ook voor in zo goed als alle beroepscategorieën. Van de (klein)handel, over de bouw tot de vrije beroepen, allemaal doen ze het.

Hoeveel mag een zelfstandige bijverdienen na zijn pensioen?

Zelfstandigen mogen bijverdienen en tegelijk genieten van hun pensioen. Maar daar staan limieten op. Verdien je meer dan het grensbedrag, dan wordt je pensioen verminderd. Die vermindering is procentueel even groot als het percentage van de overschrijding van het maximumbedrag. Zodra je meer dan 25% meer verdient, wordt je volledige pensioen geschort.

Voor 65-plussers met een loopbaan van minstens 42 jaar, zou deze beperking binnenkort niet meer gelden. Zij zouden dan onbeperkt mogen bijverdienen.

Ben je jonger dan 65 dan mag je 6.056,01 euro bijverdienen (zonder kind ten laste) en 9.084,01 (met kind ten laste). Ben je 65 of ouder dan mag je 17.492,17 euro bijverdienen (zonder kind ten laste) of 21.227,18 euro (met kind ten laste).

(vraag voor correcte gegevens bij de Vlaamse Overheid, wacht nog op antwoord)

Nathanella Monsaert
Nathanëlla Monsaert is redacteur en grafisch vormgever. Met haar jarenlange ervaring werkt ze elke communicatie uit van A tot Z. Of hoe ze het liever zelf zegt: van A naar Beeld. Ze is een storyteller pur sang en gaat voor NextConomy vooral op zoek naar boeiende verhalen bij freelancers. Bekijk alle berichten van #Nathanella Monsaert